Skriv ut

Hva skjer hvis avdøde nesten ikke etterlot seg noen ting?

Hvis det nesten ikke er penger igjen i boet etter at begravelsen er betalt, kan den som tok ansvar for begravelsen eller en annen som stod avdøde nær, få lov til å disponere de små verdiene som finnes, mot å ordne opp i boet.

Vedkommende blir da ansvarlig for avdødes regninger og gjeld, men ansvaret strekker seg ikke lenger enn til de verdiene som faktisk finnes i boet, altså ikke så langt.

Dersom du ønsker å påta deg ansvar på denne måten, må du ta kontakt med tingretten eller byfogden (tidligere skifteretten).  Du skal fylle ut et bestemt skjema som du får fra skifteretten eller som du kan hente her: Erklæring om privat oppgjør av dødsbo av liten verdi

Arveloven §95