Skriv ut

Hva koster det å utstede proklama?

Det koster 2,2 R å utstede proklama, det vil si 2,2 ganger Rettsgebyret.  Du finner gjeldende rettsgebyr i § 2-1 i Rettsgebyrforskriften.

Etter at du har bedt tingretten om å utstede proklama, vil du få en regning på gebyret.  Proklamaet blir ikke utstedt før du har betalt regningen.  Derfor bør du betale med en gang.