Skriv ut

Hva hvis vi ikke blir enige om tolkning av testamentet, arbeidsfordeling eller arvefordeling?

Blir dere ikke enige om hvordan testamentet skal tolkes, bør dere i fellesskap oppsøke en erfaren arverettsadvokat.  Alternativet er rettssak.  Det er dyrt.

Det samme gjelder uenighet om hvilke regler som kommer til anvendelse og hvordan de skal forstås (tolkes).  Det er vanligvis reglene i Arveloven, Skifteloven og eventuelt Ekteskapsloven som regulerer arveoppgjør, og som må forstås og anvendes riktig for at fordelingen skal bli korrekt.

Tidligere foretok Skatteetaten en kontroll av at arven var riktig fordelt.  Slik er det ikke lenger for arv etter noen som er død i 2014 eller senere.  Med unntak for helt enkle arveoppgjør, er det å anbefale å la en arverettsadvokat se over boregnskapet og kontrollere at arven er riktig fordelt.  Les mer om kontroll av arvefordelingen her.

Er dere uenige om hvilket arbeid som skal gjøres, og av hvem, bør dere vurdere å engasjere en advokat til å være bobestyrer.  Det koster penger, men vil spare dere for mye arbeid og konflikter, og normalt også innebære at dere får gode råd om skatt og annet som dere ikke ville ha kommet på selv.  Nå kan man lese seg til mye i bøker og på internett.  Men å kjenne alle relevante regler og å kunne gjøre praktisk nytte av reglene i den individuelle situasjonen man befinner seg i, er ikke alltid like enkelt.  For eksempel kan en idé eller løsning virke fornuftig ut fra det man har lest seg til, men så utløser denne løsningen en skatt som man ikke var forberedt på, eller har en annen uventet virkning, men som en erfaren advokat kjenner til og kan advare mot.

Vi i NorJus hjelper dere gjerne.  Ring 22 555 180 eller skriv en melding i boksen på denne siden for å høre hva vi kan bidra med.