Skriv ut

Hva hvis flere arvinger vil ha den samme tingen?

Når arv skal fordeles, kan situasjonen bli fastlåst hvis flere arvinger vil ha den samme tingen.  I de fleste tilfelle lar likevel fordelingen seg løse gjennom loddtrekning eller vennskapelig på annen måte.

Hvis det ikke går, er hovedregelen at tingen skal selges, med det unntak at hvis en av arvingene har gode grunner for å ville overta tingen, og de andre arvingene ikke har rimelig grunn til å nekte, skal arvingen med de gode grunnene få arve den.

I praksis er det bare ved arv av boligeiendommer at kravet om «gode grunner» har ført frem.  Og grunnene må være gode, som f.eks. at arvingen før dødsfallet har bodd i arvelaters hus med sine mindreårige barn, som ville få det vanskelig dersom de måtte flytte.

(Skifteloven §61).