Skriv ut

Hva hvis det foreligger testament? Er det gyldig? Er selve innholdet lovlig? Hvordan skal testamentet forstås (tolkes)?

Har avdøde skrevet testament, får det følger for arveoppgjøret.  Du kan lese mer om dette og mye annet på «Testamente.no«.