Skriv ut

Hva hvis avdøde tidligere har gitt gaver eller arveforskudd til noen av arvingene? Skal vi ta hensyn til det og i tilfelle hvordan?

Arveforskudd til andre enn livsarvinger skal det ikke tas hensyn til, med mindre avdøde har bestemt det i testament.  Med livsarving menes avdødes barn.  Hvis noen av avdødes barn er død, blir de(t) avdøde barns barn eller barnebarn regnet som livsarvinger.

Arveforskudd til livsarvinger skal det tas hensyn til dersom forskuddet er betydelig, og avdøde har bestemt eller forutsatt at det skal tas hensyn til.  Det er altså ikke nødvendig med noe testament her, det holder at avdøde har sagt eller skrevet noe i retning av at en stor gave skal regnes som forskudd på arv. (Arveloven §38).  Det sier seg selv at det lett vil oppstå bevisproblemer rundt denne bestemmelsen.  (Hva er det avdøde egentlig har sagt eller ment?)

Hvilken verdi skal arveforskuddet regnes å utgjøre? Er det verdien da gaven ble gitt, eller verdien når giveren dør?  La oss si at gaven bestod av aksjer for kr 1 mill i et selskap som senere er gått konkurs, eller en tomt som var verdt kr 100 000 da den ble gitt, og er verdt kr 2 mill når giveren dør.
Utgangspunktet er at det er verdien på gavetidspunktet som gjelder, men dersom dette er åpenbart urimelig, skal det tas hensyn til verdiforandringen.  Det ville nok ha blitt tilfelle i eksemplene foran.

Hvis avdøde selv har bestemt hvilken verdi som skal legges til grunn, skal denne verdien brukes, med mindre den er for høy. (Arveloven §40).