Skriv ut

Skal det tas hensyn til arveforskudd?

Arveforskudd av økonomisk verdi til livsarvinger (barn, eller eventuelt barnebarn) skal tas hensyn til dersom avdøde har satt det som betingelse for ytelsen.  Betingelsen må settes før forskuddet eller gaven gis.  Det holder altså ikke at giveren etterpå bestemmer at det skal tas hensyn til forskuddet.

Arveloven §75

Det har ingen betydning om ytelsen kalles arveforskudd eller gave.  Det som teller, er hva giveren bestemmer og informerer mottageren om før gaven eller arveforskuddet gis.

Det er tilstrekkelig at giveren setter sin betingelse muntlig, men en skriftlig gaveavtale eller et gavebrev, eventuelt et testament der dette står klart, er absolutt best.  Videre er det å anbefale at de andre livsarvingene blir informert om arveforskuddet.

At forskuddet skal være «av økonomisk verdi» betyr at det ikke bare gjelder penger, eiendom eller andre eiendeler, men også andre ytelser, for eksempel gratis eller redusert leie av bolig.

Hvilken verdi skal arveforskuddet regnes å utgjøre? Er det verdien da gaven ble gitt, eller verdien når giveren dør?  La oss si at gaven bestod av aksjer for kr 1 mill i et selskap som senere er gått konkurs, eller en tomt som var verdt kr 100 000 da den ble gitt, og har en verdi på kr 2 mill når giveren dør.
Det er verdien på gavetidspunktet som gjelder.  Tidligere kunne det gjøres unntak hvis dette var åpenbart urimelig, men slik er det ikke lenger.  Hvis giveren og mottageren mener at det er verdien på dødstidspunktet som skal gjelde, må giveren derfor bestemme dette når gaven eller forskuddet gis.

Arveforskudd til andre enn livsarvinger skal det ikke tas hensyn til, med mindre avdøde har bestemt det i testament.  (Med livsarving menes avdødes barn.  Hvis et av barna til avdøde er død, trer det avdøde barnets egne barn inn i posisjonen som livsarvinger.)