Skriv ut

Hva er sammensatt skifte?

Når den ene ektefellen er død, kan den gjenlevende ofte få beholde boet uskiftet. Men hvis ektefellene hadde særkullsbarn eller særeie, må gjenlevende få barnas samtykke hvis boet skal overtas i uskifte.

Alternativet er skifte av boet. Da kalles det sammensatt skifte. Det kalles slik fordi det egentlig består av to skifter. Det første er ektefelleskifte, altså deling av boet mellom ektefellene. Det andre er dødsboskifte, det vil si deling av boet mellom arvingene, som vanligvis er ektefellen og avdødes barn. Skiftet går i to trinn.

Det første trinnet går ut på å beregne den samlede formuen ektefellene hadde, og fordele den riktig mellom gjenlevende på den ene siden og avdøde på den andre. Dette er ektefelleskiftet. Hvis ektefellene hadde med formue av ulik størrelse inn i ekteskapet, eller senere har fått arv eller gave av betydning, kan det bli aktuelt med såkalt skjevdeling. Det betyr, svært forenklet at det man har tatt med seg inn, blir med ut igjen ved skilsmisse eller død. Beregningen av skjevdelingsformuen beror på i hvilken grad de arvede eller innbrakte verdiene er i behold eller ikke. Beviskravet er strengt. Videre beror beregningen på hvor mye gjeld ektefellene hadde da de giftet seg og senere da gave eller arv ble mottatt. Uten å ha inngående kjennskap til skjevdelingsreglene, er det i de fleste tilfeller svært vanskelig å beregne skjevdelingsformuen riktig. Forskjellen mellom riktig og feil beregning kan fort komme opp store beløp. Videre skal den såkalte likedelingsformuen og eventuelt særeie fordeles. Også dette kan være komplisert dersom ektefellene hadde gjeld.

Trinn to i det sammensatte skiftet er fordelingen av avdødes formue mellom arvingene. Gjenlevende arver en fjerdedel hvis det ikke er skrevet testament, minimum 4 G (fire ganger folketrygdens grunnbeløp). Er det f.eks. bestemt i testament at gjenlevende skal arve maksimalt av det som er mulig, vil særkullsbarna bare ha krav på pliktdelsarven.

Inneholder avdødes bo verdier for mindre enn 4 G, vil gjenlevende arve alt. Da arver barna ingen ting. Dette gjelder selv om gjenlevende i tillegg mottar en forsikringsutbetaling.

Sammensatt skifte kan være meget komplisert hvis man har som mål at det skal bli riktig. Det er ikke mange advokater som behersker sammensatt skifte godt.

I NorJus har vi høy kompetanse på sammensatt skifte, og vel fungerende systemer for beregning av skiftet.

Hvis du vil ha hjelp av oss, er det bare å ringe 22 555 180 eller skrive en melding i boksen på denne siden.