Skriv ut

Har barna alltid krav på like mye arv etter foreldrene, hvis det ikke er skrevet testament?

Vanligvis har de det, men fordelingen er ikke alltid lik.

Barn som er så unge at de ennå ikke er ferdig med skole eller studier, kan ha krav på mer arv enn de andre søsknene for å finansiere utdannelse m.m., forutsatt at de andre søsknene tidligere har fått hjelp eller støtte til sin utdannelse.

Hvis ett av barna har blitt boende hjemme hos foreldrene og har hjulpet til med stell, pleie og annet, kan vedkommende barn ha krav på mer arv enn søsknene sine.  Det har derimot ikke den som har bodd for seg selv og besøkt sine gamle foreldre regelmessig og gitt dem nødvendig stell og pleie.  Det har heller ikke den som har latt sine gamle foreldre få bo hos seg og gitt dem stell og pleie der.

(Arveloven §36).