Skriv ut

Er proklama aktuelt vårt tilfelle?

Du kan lese om hva proklama er her.

I de fleste dødsboer har arvingene rimelig god oversikt over avdødes gjeld.  Er det et gammelt menneske som er død, finnes det sjelden gjeld av betydning.  Yngre mennesker etterlater seg ofte boliggjeld, men da er det også en bolig i boet, som vanligvis er en del mer verdt enn størrelsen på gjelden.  I disse tilfellene er proklama sjelden nødvendig.

Hvis avdøde var næringsdrivende, er det ikke alltid så lett for arvingene å ha oversikt over eventuell gjeld.  Da vil det være fornuftig å utstede proklama.

Hva koster det å utstede proklama?