Skriv ut

Arveoppgjøret vårt tar veldig lang tid. Hva kan jeg gjøre med det?

Det kan være flere grunner til at arveoppgjøret tar lang tid.  En grunn kan være at boet eier eiendom eller verdipapirer i utlandet som det tar lang tid å få solgt.  En annen grunn kan være at den som tar hånd om arveoppgjøret somler.  Hvis boet er under offentlig skifte, er det ikke så mye du da kan få gjort utenom å klage til retten.

Hvis boet skiftes privat, og tregheten skyldes at den som har fått fullmakt fra arvingene til å styre boet, ikke klarer å få arbeidet unna, kan du i første omgang trekke tilbake din fullmakt.  Da stopper alt opp.  Deretter kan du gi dine medarvinger to valg, enten at dere blir enige om en ekstern privat bostyrer, gjerne en advokat med dokumentert erfaring fra bobehandling, eller at boet overlates til offentlig skifte.  Setter du en frist på en uke eller to, får dine medarvinger rimelig tid til å bestemme seg for hva de vil velge.