Skriv ut

Hvor finner jeg lettlest informasjon om arverett?

På nettstedet du er inne på nå, Arveoppgjor.no og på Testament.no finner du omfattende, lettlest og praktisk informasjon om arverett, til sammen 150 artikler. På nettsiden Arverett under NorJus.no finner du en oversikt med lenker til sider med kortfattet og nyttig informasjon.

Du kan også gå direkte til kilden, Arveloven av 2019. Til lov å være er den uvanlig velskrevet og forståelig. Men selv om du føler at du forstår reglene når du leser loven, bør du være oppmerksom på at du ikke får et fullstendig bilde uten å være relativt godt inne i juridisk litteratur og rettspraksis (avsagte dommer). For å komme dit, kan du enten studere jus eller kontakte en advokat med gode kunnskaper om arv og arverett. I NorJus har vi høy kompetanse på arverett.