Skriv ut

Hva gjør vi hvis ingen av arvingene har tid eller kapasitet til å ta seg av arveoppgjøret?

Da må dere engasjere en ekstern bobestyrer til å ta seg av bobehandlingen og stå for avviklingen av boet.  Vanligst er det å kontakte en advokat med erfaring fra arveoppgjør.
Dette er mest aktuelt hvis avdødes formue er av en viss størrelse (over ca. en million kroner), og arvingene heller vil bruke sin arbeidstid og kompetanse til det de har fagkunnskap på, og sin fritid til å ha fri.

Arbeidet advokaten gjør med arveoppgjøret er ikke gratis, men mange arvinger erfarer at dette er god anvendelse av tid og penger, og at det bidrar positivt til å løse konflikter og motvirke ergrelser og bekymringer.  (Og vanligvis koster det mindre å bruke advokat til hele arveoppgjøret enn det koster i provisjon til eiendomsmegler for å få solgt avdødes bolig.)
Fullt dødsboskifte via advokat er også aktuelt når ingen av arvingene, av andre grunner, vil påta seg den relativt omfattende oppgaven et dødsboskifte er, eller hvis arvingene (nesten) ikke kjenner hverandre, eller er uenige.

Ring 22 555 180 eller send en melding i boksen på denne siden for å høre hva NorJus kan gjøre for deg og dine medarvinger.

Lurer du på hvilken erfaring andre har, som har brukt NorJus til hjelp i dødsbo, kan du klikke på denne teksten.

Hvis en eller flere av dere har tid og lyst til å gjennomføre mange av de praktiske tingene i forbindelse med arveoppgjøret selv, men ingen av dere ønsker å ha ansvar for at boregnskapet blir riktig ført, og at arven blir riktig fordelt, kan dere få hjelp av NorJus også til dette.
(Boregnskap føres ikke på samme måte som et vanlig regnskap.  Derfor er det fort gjort å gjøre større og mindre feil, selv for erfarne regnskapsfolk.  Vi har sett at dette særlig gjelder føring av utlegg for og av arvinger, og skatt på boet.  Feilføring av utlegg kan slå relativt mye ut.)

Føler du at papirarbeid, dødsboregnskap og arve-juss ikke er noe for deg, eller ønsker du ikke å bruke masse tid på dette, er du velkommen til NorJus med alle papirer, dokumenter og kvitteringer.

Fordi vi har bred erfaring og rasjonelle rutiner og systemer, bruker vi vanligvis en brøkdel av den tiden en arving vil bruke på det samme arbeidet.  Ring oss uforpliktende på 22 555 180 eller send en melding for å høre hva vi kan hjelpe dere med.