Skriv ut

Hva er skifte, hva er dødsboskifte?

Med skifte menes oppgjør og fordeling av et bo.  Det kan være konkursbo, skilsmissebo eller dødsbo.

Dødsboskifte er den juridiske, økonomiske og praktiske avviklingen av alt avdøde etterlot seg og fordelingen av det som er igjen etter at gjeld, utgifter og andre forpliktelser er gjort opp.  Ordene arveoppgjør og dødsboskifte brukes ofte i samme betydning.

Dødsboskifte foretas enten privat eller offentlig.