Skriv ut

Hva er en formuesfullmakt?

Formuesfullmakt er et dokument som retten utsteder til en arving. Den gir arvingen rett til å innhente avdødes skattemelding og å innhente informasjon om bankinnskudd, gjeld o.a.  Formuesfullmakt kan du be retten om å få kort etter dødsfallet, og før du tar standpunkt til om du vil være med på privat skifte eller ikke.